225-1003

גביע זכוכית עם מכסה, עם הרלדיקה בחזית, פגם קל בבסיס

Glass cup with lid, with heraldic images on the front, minor damage to the base

Start Price: $25


גביע זכוכית עם מכסה, עם
גביע זכוכית עם מכסה, עם
גביע זכוכית עם מכסה, עם
גביע זכוכית עם מכסה, עם
גביע זכוכית עם מכסה, עם