225-1004

אולר צבא שוויץ, תוצ Tiffany a. Co חיצוני כסף 925, כולל: פצירה-מברג, סכין מספריים, פינצטה וכלי נוסף (משומש)

Swiss army knife, by Tiffany & Co, silver 925 exterior, including: file-screwdriver, knife scissors, tweezers and another tool (used)

Start Price: $25 Sold for: $55


אולר צבא שוויץ, תוצ Tiffany a. Co
אולר צבא שוויץ, תוצ Tiffany a. Co
אולר צבא שוויץ, תוצ Tiffany a. Co
אולר צבא שוויץ, תוצ Tiffany a. Co
אולר צבא שוויץ, תוצ Tiffany a. Co