225-1007

פמוט מוכסף, שלושה קנים

Silvered three armed candlestick

Start Price: $25 Sold for: $25


פמוט מוכסף, שלושה קנים
פמוט מוכסף, שלושה קנים
פמוט מוכסף, שלושה קנים
פמוט מוכסף, שלושה קנים
פמוט מוכסף, שלושה קנים