225-1015

צלוחית קישוט, עבודת יציקה "חזרתו של אודיסיאוס"

Ornamental saucer “Return of Odysseus

Start Price: $25 Sold for: $25


צלוחית קישוט, עבודת יציקה
צלוחית קישוט, עבודת יציקה
צלוחית קישוט, עבודת יציקה
צלוחית קישוט, עבודת יציקה
צלוחית קישוט, עבודת יציקה