225-1023

ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה

Lithograph, hen and chicks

Start Price: $25


ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה
ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה
ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה
ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה
ליטוגרפיה, תרנגולת ואפרוחיה