225-1025

קופסת פורצלן עם מכסה תוצ Carltonware, אנגליה, עם תמונת ציפור מעל סל פירות

Porcelain box with lid, by Carltonware, England, image of a bird over a fruit basket

Start Price: $25 Sold for: $30


קופסת פורצלן עם מכסה
קופסת פורצלן עם מכסה
קופסת פורצלן עם מכסה
קופסת פורצלן עם מכסה
קופסת פורצלן עם מכסה