225-1027

ענק וזוג עגילים, עם חרוזים דמויי ענבר

Necklace and a pair of earrings, with amber like beads

Start Price: $25 Sold for: $25


ענק וזוג עגילים, עם חרוזים
ענק וזוג עגילים, עם חרוזים
ענק וזוג עגילים, עם חרוזים
ענק וזוג עגילים, עם חרוזים
ענק וזוג עגילים, עם חרוזים