225-1031

קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק ע"ג לבן, תוצ Alka, בווריה

Porcelain candy box, green shade on white, by Alka, Bavaria

Start Price: $25 Sold for: $30


קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק
קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק
קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק
קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק
קופסת סוכריות, פורצלן, גווני ירוק