225-1032

ליטוגרפיה, ראש תרנגול חלודה

Lithograph, rooster head, foxing

Start Price: $25


ליטוגרפיה, ראש תרנגול
ליטוגרפיה, ראש תרנגול
ליטוגרפיה, ראש תרנגול
ליטוגרפיה, ראש תרנגול
ליטוגרפיה, ראש תרנגול