225-1035

תיק עור ישן (תיק רופא) מכיל שלוש מצלמות פילם ישנות, תחילת המאה ה20

Old leather bag (medical bag) with three old film cameras, early 20th c

Start Price: $25 Sold for: $95


תיק עור ישן (תיק רופא)
תיק עור ישן (תיק רופא)
תיק עור ישן (תיק רופא)
תיק עור ישן (תיק רופא)
תיק עור ישן (תיק רופא)