225-1036

צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים חתום J. Volinov

Porcelain plate with landscape drawing, waterfall, marked J. Volinov

Start Price: $25


צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים
צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים
צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים
צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים
צלחת פורצלן עם ציור נוף, מפל מים