225-1037

מחרוזת חרוזי זכוכית ירוקים עם עלי זהב

String of green glass beads with gold leaf

Start Price: $25


מחרוזת חרוזי זכוכית ירוקים
מחרוזת חרוזי זכוכית ירוקים
מחרוזת חרוזי זכוכית ירוקים
מחרוזת חרוזי זכוכית ירוקים
מחרוזת חרוזי זכוכית ירוקים