225-1042

שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג כלב תחש וכלב קוקר ספניאל

Two silver figurines electroforming, duchshound and cocker spaniel

Start Price: $25 Sold for: $30


שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג
שתי פיגורות כסף אלקטרופורמינג