225-1046

מתפס לפקק לבקבוק יין, צורת פיגורה מיניאטורית של דוד המלך מניף את ראש גוליית

Cork clasp for a wine bottle, in the shape of a miniature figurine of King David holding Goliath’s head

Start Price: $25 Sold for: $30


מתפס לפקק לבקבוק יין,
מתפס לפקק לבקבוק יין,
מתפס לפקק לבקבוק יין,
מתפס לפקק לבקבוק יין,
מתפס לפקק לבקבוק יין,