225-1054

ארבע מקטרות: מרשאום, ברייר צרפתי ועוד

Four pipes: Meerschaum, French briar and more

Start Price: $25 Sold for: $55


ארבע מקטרות: מרשאום, ברייר
ארבע מקטרות: מרשאום, ברייר
ארבע מקטרות: מרשאום, ברייר
ארבע מקטרות: מרשאום, ברייר
ארבע מקטרות: מרשאום, ברייר