225-1058

כפית כסף 800, גרמניה, סוף המאה ה19

Silver 800 teaspoon, Germany, late 19th cent.

Start Price: $25 Sold for: $25


כפית כסף 800, גרמניה,
כפית כסף 800, גרמניה,
כפית כסף 800, גרמניה,
כפית כסף 800, גרמניה,
כפית כסף 800, גרמניה,