225-1060

קערת זכוכית צהובה, תוצ Kosta Boda, שבדיה

Yellow glass bowl, by Kosta Boda, Sweden

Start Price: $25


קערת זכוכית צהובה,
קערת זכוכית צהובה,
קערת זכוכית צהובה,
קערת זכוכית צהובה,
קערת זכוכית צהובה,