225-1062

מלחיה ופלפליה עם חיפוי כסף

Silver coated salt and pepper shakers

Start Price: $25 Sold for: $25


מלחיה ופלפליה עם חיפוי כסף
מלחיה ופלפליה עם חיפוי כסף
מלחיה ופלפליה עם חיפוי כסף
מלחיה ופלפליה עם חיפוי כסף
מלחיה ופלפליה עם חיפוי כסף