225-1065

פרוטומת גבס של המשורר הגרמני Schiller

Plaster bust of the German poet Schiller

Start Price: $25


פרוטומת גבס של המשורר הגרמני  Schiller
פרוטומת גבס של המשורר הגרמני  Schiller
פרוטומת גבס של המשורר הגרמני  Schiller
פרוטומת גבס של המשורר הגרמני  Schiller
פרוטומת גבס של המשורר הגרמני  Schiller