225-1067

קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה

Small silver 800 bowl-basket, Germany

Start Price: $25 Sold for: $40


קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה
קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה
קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה
קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה
קערית-סלסלה, כסף 800, גרמניה