225-1069

ענק כסף מעוצב, משובץ באבן אילת ישראל, שנות ה70

Silver designer necklace, set with malachite, Israel, 1970’s

Start Price: $25 Sold for: $30


ענק כסף מעוצב, משובץ באבן אילת
ענק כסף מעוצב, משובץ באבן אילת
ענק כסף מעוצב, משובץ באבן אילת
ענק כסף מעוצב, משובץ באבן אילת
ענק כסף מעוצב, משובץ באבן אילת