225-1070

עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה המאה ה19, עם דיוקן ילדה במרכז

Embroidery work on white flax, Europe, 19th century, with portrait of a girl in the center

Start Price: $25


עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה