225-1071

מלקחיים מצופים כסף, תוצ Fraget, ורשה

Silver plated tongs, by Fraget, Warsaw

Start Price: $25


מלקחיים מצופים כסף,
מלקחיים מצופים כסף,
מלקחיים מצופים כסף,
מלקחיים מצופים כסף,
מלקחיים מצופים כסף,