225-1073

ליטוגרפיה, ברווז, חלודה

Lithograph, duck, foxing

Start Price: $25


ליטוגרפיה, ברווז, חלודה
ליטוגרפיה, ברווז, חלודה
ליטוגרפיה, ברווז, חלודה
ליטוגרפיה, ברווז, חלודה
ליטוגרפיה, ברווז, חלודה