225-1074

מקש לדלת צורת ראש אריה עם מגן דוד מעל

Lion head shaped door knocker with star of David on top

Start Price: $25 Sold for: $55


מקש לדלת צורת ראש אריה
מקש לדלת צורת ראש אריה
מקש לדלת צורת ראש אריה
מקש לדלת צורת ראש אריה
מקש לדלת צורת ראש אריה