225-1078

מחרוזת טורקיזים עגולים

String of round turquoises

Start Price: $25 Sold for: $55


מחרוזת טורקיזים עגולים
מחרוזת טורקיזים עגולים
מחרוזת טורקיזים עגולים
מחרוזת טורקיזים עגולים
מחרוזת טורקיזים עגולים