225-1080

קערית פורצלן תוצ Herend הונגריה עם צביעת יד ירוקה והזהבה

Small porcelain bowl by Herend, Hungary, hand painted green and gilding

Start Price: $25 Sold for: $35


קערית פורצלן תוצ Herend  הונגריה
קערית פורצלן תוצ Herend  הונגריה
קערית פורצלן תוצ Herend  הונגריה
קערית פורצלן תוצ Herend  הונגריה
קערית פורצלן תוצ Herend  הונגריה