225-1082

צלוחית פליז עם עבודת ריקוע רוסית, אביר על סוס

Brass saucer with hammered brass work, Russia, knight on horseback

Start Price: $25


צלוחית פליז עם עבודת ריקוע
צלוחית פליז עם עבודת ריקוע
צלוחית פליז עם עבודת ריקוע
צלוחית פליז עם עבודת ריקוע
צלוחית פליז עם עבודת ריקוע