225-1083

חמש כוסות זכוכית קריסטל קטנות עם שילוב גוון ירוק והזהבה

Five small crystal glasses, with green shade and gilding

Start Price: $25 Sold for: $25


חמש כוסות זכוכית קריסטל
חמש כוסות זכוכית קריסטל
חמש כוסות זכוכית קריסטל
חמש כוסות זכוכית קריסטל
חמש כוסות זכוכית קריסטל