225-1085

ליטוגרפיה, שני חתולים, חלודה

Lithograph, two cats, foxing

Start Price: $25 Sold for: $30


ליטוגרפיה, שני חתולים,
ליטוגרפיה, שני חתולים,
ליטוגרפיה, שני חתולים,
ליטוגרפיה, שני חתולים,
ליטוגרפיה, שני חתולים,