225-1086

קופסת תכשיטים מנחושת, עם עבודת תבליט, נגנים בתלבושות תקופתיות

Copper jewelry box with embossment work, musicians in periodic costume

Start Price: $25 Sold for: $25


קופסת תכשיטים מנחושת,
קופסת תכשיטים מנחושת,
קופסת תכשיטים מנחושת,
קופסת תכשיטים מנחושת,
קופסת תכשיטים מנחושת,