225-1087

קופסת טבק, כסף עם אמייל

Tobacco box, silver and enamel

Start Price: $25 Sold for: $55


קופסת טבק, כסף עם אמייל
קופסת טבק, כסף עם אמייל
קופסת טבק, כסף עם אמייל
קופסת טבק, כסף עם אמייל
קופסת טבק, כסף עם אמייל