225-1089

מחרוזת פנינים שחורות

String of black pearls

Start Price: $25 Sold for: $45


מחרוזת פנינים שחורות
מחרוזת פנינים שחורות
מחרוזת פנינים שחורות
מחרוזת פנינים שחורות
מחרוזת פנינים שחורות