225-1090

עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה המאה ה19, עם דיוקן אישה במרכז

Embroidery work on white flax, Europe, 19th century, with a portrait of a woman in the center

Start Price: $25 Sold for: $50


עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה