225-1094

קנקן קפה מצופה כסף, נפח 1 pint

Silver plated coffeepot, 1 pint

Start Price: $25 Sold for: $25


קנקן קפה מצופה כסף, נפח 1 pint
קנקן קפה מצופה כסף, נפח 1 pint
קנקן קפה מצופה כסף, נפח 1 pint
קנקן קפה מצופה כסף, נפח 1 pint
קנקן קפה מצופה כסף, נפח 1 pint