225-1095

תחריט נחושת עם אקוורל, ארמון הקרדינל קולון, רומא

Copper engraving with aquarelle," Le Palais du Cardinal Colone a Rome"

Start Price: $25


תחריט נחושת עם אקוורל,
תחריט נחושת עם אקוורל,
תחריט נחושת עם אקוורל,
תחריט נחושת עם אקוורל,
תחריט נחושת עם אקוורל,