225-1106

כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר מכסה מצופה כסף

Porcelain mustard container, made in Meissen, silver plated lid

Start Price: $25 Sold for: $30


כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר
כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר
כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר
כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר
כלי חרדל, פורצלן תוצ Meissen העיר