225-1107

מלקחיים עשויים כסף

Silver tongs

Start Price: $25 Sold for: $55


מלקחיים עשויים כסף
מלקחיים עשויים כסף
מלקחיים עשויים כסף
מלקחיים עשויים כסף
מלקחיים עשויים כסף