225-1108

שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל צמחים

Two antique engravings painted with aquarelle, plants

Start Price: $25 Sold for: $25


שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל
שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל
שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל
שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל
שני תחריטי נחושת עתיקים צבועים באקוורל