225-1114

סיכת כובע, כסף, עם שיבוץ רובינים המאה ה19

Silver hatpin, set with rubies, 19th c

Start Price: $25 Sold for: $40


סיכת כובע, כסף, עם שיבוץ רובינים
סיכת כובע, כסף, עם שיבוץ רובינים
סיכת כובע, כסף, עם שיבוץ רובינים
סיכת כובע, כסף, עם שיבוץ רובינים
סיכת כובע, כסף, עם שיבוץ רובינים