225-1118

מחרוזת טורקיזים

String of turquoises

Start Price: $25 Sold for: $25


מחרוזת טורקיזים
מחרוזת טורקיזים
מחרוזת טורקיזים
מחרוזת טורקיזים
מחרוזת טורקיזים