225-1120

25 קבלות חתומות ומבוילות סוף שלטון עותמאני, תחילת שלטון בריטי, 1917-1919

25 signed and stamped receipts, final Ottoman rule early British rule, 1917-19

Start Price: $25 Sold for: $80


25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות