225-1121

כרטיס תחבורה ציבורית, "חופשי חודשי" סרביה, שנות ה30

Public transport card, Serbia 1930’s

Start Price: $40


כרטיס תחבורה ציבורית,
כרטיס תחבורה ציבורית,
כרטיס תחבורה ציבורית,
כרטיס תחבורה ציבורית,
כרטיס תחבורה ציבורית,