225-1122

25 קבלות חתומות ומבוילות סוף שלטון עותמאני, תחילת שלטון בריטי, 1917-1919

25 receipts signed and stamped, late Ottoman rule early B. mandate period, 1917-1919

Start Price: $25 Sold for: $80


25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות
25 קבלות חתומות ומבוילות