225-1123

שני אסימוני שחיטה: "שכר שחיטה דקה" פליז, ו"כשר" עם כתב רוסי

Two Shchita tokens: “Sachar Shchita Daka”, brass, and “Kosher” with Russian writing

Start Price: $80


שני אסימוני שחיטה:
שני אסימוני שחיטה:
שני אסימוני שחיטה:
שני אסימוני שחיטה:
שני אסימוני שחיטה: