225-1125

אוסף של כ-180 כרטיסי רכבת ישראל שנות ה50 (מוצמדים לגליונות)

Collection of 180 Israel Railways tickets, 1950’s, attached to sheets of paper

Start Price: $350


אוסף של כ-180 כרטיסי רכבת ישראל
אוסף של כ-180 כרטיסי רכבת ישראל
אוסף של כ-180 כרטיסי רכבת ישראל
אוסף של כ-180 כרטיסי רכבת ישראל
אוסף של כ-180 כרטיסי רכבת ישראל