225-1128

אגרת חוב של האימפריה העותמאנית ע"ס 400 פרנקים, קונסטנטינופול, 1870

Debenture of the Ottoman Empire in the amount of 400 Francs, Constantinople, 1870

Start Price: $40 Sold for: $75


אגרת חוב של האימפריה העותמאנית
אגרת חוב של האימפריה העותמאנית
אגרת חוב של האימפריה העותמאנית
אגרת חוב של האימפריה העותמאנית
אגרת חוב של האימפריה העותמאנית