225-1129

תעודת אגרת חוב United Converted Debt of the Ottoman Empire, 1903

Debenture, United Converted Debt of the Ottoman Empire, 1903

Start Price: $40 Sold for: $60


תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב