225-1130

תעודת אובליגציה ע"ס לירה ארץ ישראלית אחת, של בנק שלמה המלך בע"מ, 8.9.1932, סדרה מס' 1, ע"ש שלום מני ירושלים

Debenture certificate in the amount of 1 Palestine pound, King Salomon Bank Ltd, 8.9,1932, series no’ 1, in the name of Shalom Meni, Jerusalem

Start Price: $100 Sold for: $100


תעודת אובליגציה ע
תעודת אובליגציה ע
תעודת אובליגציה ע
תעודת אובליגציה ע
תעודת אובליגציה ע