225-1131

תעודת אגרת חוב "על שם" 20.6.1939

debenture with name of holder, 20.6.1939

Start Price: $40 Sold for: $40


תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב
תעודת אגרת חוב